Integritetspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring hos

Värnamo Kammarkör

Allmänt

Denna policy beskriver hur Värnamo Kammarkör, org. nr 828001-0177 nedan benämnd VKK, hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags- och personuppgifter till oss.

Personuppgiftsansvarig

VKK är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling av information

För att du ska kunna deltaga och vara aktiv i olika delar i vår verksamhet, använda vår hemsida eller ha kontakt med oss inför olika evenemang måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

Vi samlar in information från dig när du blir medlem i VKK, blir sponsor eller då vi har kontakter pga gemensamma evenemang, konserter eller andra aktiviteter inom vårt gemensamma område. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, adress, din e- postadress, ditt telefonnummer, ibland personnummer, (vid aktuella fall företagets organisationsnummer samt adressuppgifter till företaget). Vid korrespondens vid de olika kontakterna sparar vi dessa dina uppgifter.

Användning av information

VKK behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att,

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som deltagare, som genomförande av aktivitet och i aktuella fall tillhandahållande av extern support.

  • Möjliggöra allmän kommunikation och service, som för att besvara frågor samt rätta felaktiga uppgifter.

  • Lämna information per post, e-post, SMS/MMS avseende VKK utvalda samarbetspartners tjänster.

  • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.

  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Laglig grund för insamlande av data

Syfte 1: För att administrera, utveckla våra tjänster samt tillhandahålla support

Rättslig grund: Fullföljande av avtal om kursköp (villkor) och i förekommande fall fullföljande av avtal.
Vilka personuppgifter lagras: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, (vid aktuella fall företagets organisationsnummer samt adressuppgifter till företaget).

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen

Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag
Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, adress, e- postadress, telefonnummer, personnummer, (vid aktuella fall företagets organisationsnummer samt adressuppgifter till företaget). Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

Syfte 3: Driftinformation samt kommunikation kring VKK och våra samarbetspartners.
Rättslig grund: Intresseavvägning
Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. VKK kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Säkerhet & Informationsskydd

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller service), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns därför i avsedd samt säker miljö i Sverige.

Aktivitet

Vi använder den e-postadress och telefonnummer du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår ditt medlemskap eller ditt ddeltagande

Ändring av integritetspolicy

VKK äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du på vår hemsida.